Nieuws

Uit achttien regionale arbeidsmarktanalyses van arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion blijkt dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Ondanks de krimp in veel regio’s worden er de komende jaren toch tekorten aan leraren verwacht.

De achttien analyses, waaronder vier voor de G4, geven inzicht in de cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs. Vanwege de regionale verschillen die die arbeidsmarkt in het vo kent, is het belangrijk niet alleen inzicht te hebben in landelijke ontwikkelingen, maar ook een goed beeld te hebben van ontwikkelingen in de regio. In de analyses is informatie te vinden over: leerlingen, werkgelegenheid; samenstelling van het personeel; bevoegdheid; lerarenopleidingen en arbeidsmarktprognoses

Leerlingendaling

In bijna alle regio’s wordt de komend jaren leerlingendaling verwacht. Zo wordt in Friesland tussen 2017 en 2021 een daling van ruim 7 procent voorspeld. In de G4 neemt het aantal leerlingen nog wel toe. Ondanks de leerlingendaling is er de komende jaren toch sprake van lerarentekorten. Ook dit verschilt per regio. In Zeeland wordt in 2023 een tekort van 18 fte verwacht, terwijl het tekort in Amsterdam in hetzelfde jaar oploopt tot 51 fte. De tekorten concentreren zich in veel regio’s rond enkele specifieke vakken, zoals Duits, wiskunde en natuurkunde.

Scenariomodel-VO

Om conclusies aan de cijfers te verbinden, kunnen besturen gebruikmaken van het Scenariomodel-VO. Daarmee kunnen zij hun eigen leerlingenprognoses en formatieramingen kosteloos inzien. Vanaf medio mei is een geactualiseerde versie van het Scenariomodel-VO beschikbaar met een module voor strategische personeelsplanning.

Lees verder op de website van Algemene Vereniging Schoolleiders.