Nieuws

Fusietoets wordt afgeschaft

Bron:Rijksoverheid Geplaatst:8 juni 2018

Fuseren wordt vanaf komend schooljaar al gemakkelijker. Het is een van de maatregelen van het kabinet om het gemakkelijker te maken om in te spelen op de daling van het aantal leerlingen. Dit is goed nieuws voor besturen in regio's waar het aantal leerlingen terugloopt. Daar is fuseren soms de enige manier om het onderwijsaanbod in de regio in stand te houden.

Scholen waren tot nu toe terughoudend met fuseren, omdat besturen de fusietoets ingewikkeld en ondoorzichtig vinden. Daardoor werden fusies uitgesteld of werd er gekozen voor minder intensieve samenwerking. Het kabinet wil af van die drempel, zodat scholen de ruimte krijgen om hun onderwijsaanbod toekomstbestendig te maken.

Samenwerken en proactief handelen

Vooral het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met forse krimp. Acht op de tien middelbare scholen hebben komend jaar minder leerlingen. In sommige regio's loopt het aantal leerlingen met wel 30 procent terug. Dat stelt scholen voor een uitdaging om te zorgen dat er voor leerlingen voldoende onderwijs in de buurt is. Samenwerking en proactief handelen is daarbij onontbeerlijk.

Het afschaffen van de fusietoets leidt er overigens niet toe dat er automatisch meer grote scholen komen. Vaak gaat het om bestuurlijke fusies en blijven leerlingen gewoon in hetzelfde gebouw met dezelfde leraren les krijgen. In sommige situaties is het juist zo dat grote besturen het mogelijk maken om kleine scholen overeind te houden.

Lees verder op de website van de Rijksoverheid. Meer informatie vindt u ook op de website van de PO-Raad