Over Leerlingendaling

 

Er worden in Nederland steeds minder kinderen geboren. Deze ‘ontgroening’ treft het overgrote deel van ons land. Niet alleen in de traditionele krimpgebieden, maar ook in de Randstad. Het gevolg: een lagere instroom van leerlingen op de basisschool, en vervolgens op de middelbare school.

Kwaliteit en bereikbaarheid onder druk

In veel regio’s leidt leerlingendaling nu al tot problemen. Dorpsscholen sluiten de deuren. Middelbare scholen snijden in het vakkenaanbod of sluiten afdelingen. En de kleine scholen die sluiting kunnen voorkomen, hebben soms moeite om de onderwijskwaliteit te waarborgen. Zonder maatregelen komen de bereikbaarheid en de kwaliteit van het onderwijs dus ernstig onder druk te staan.

Samenwerking als oplossing

Betere samenwerking tussen schoolbesturen is de sleutel tot een toekomstbestendig onderwijsaanbod. Door regionale afspraken te maken kunnen zij ervoor zorgen dat kwaliteitsonderwijs bereikbaar blijft voor iedereen. Minder onderlinge concurrentie en betere samenwerking zijn essentieel om dat voor elkaar te krijgen. 

Accountteam

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is een accountteam opgesteld bestaande uit 3 medewerkers. Zij zijn actief in de regio’s Noordoost, West en Zuid en helpen bij allerlei vragen over (de gevolgen van) leerlingendaling. De accountmanagers kennen de wet- en regelgeving. U kunt hen ook wijzen op wet- en regelgeving die goede oplossingen in de weg staat. Zo kan het ministerie inspelen op signalen uit de praktijk. Het accountteam helpt onder meer bij vragen als:

  • Wat mag er wel en wat niet volgens de wet?
  • Hoe staat het met de versoepeling van wet- en regelgeving?
  • Zou het niet goed zijn als er meer ruimte in wet- en regelgeving komt om…?
  • Hoe gaat men elders in het land om met dalende leerlingenaantallen?
  • Welke collega-besturen zijn bezig met dezelfde vragen?
  • Hoe kan ik samenwerken met andere besturen?
  • Van welke financiële regelingen kunnen wij gebruikmaken?
Helpdesk

Voor specifieke vragen over wet- en regelgeving kunt u de helpdesk van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bellen: 079 323 23 33 voor primair onderwijs, 079 323 24 44 voor voortgezet onderwijs. Voor vragen of meer informatie over leerlingendaling kunt u mailen naar lld@minocw.nl.